Aktualności

14.06.2024

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie

Burmistrz Opoczna informuje, że w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne…
okładka planu
29.04.2024

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego…
22.04.2024

Ankieta dotycząca jakości życia w mieście

Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, realizowanym w ramach Programu Rozwój Lokalny. Ankieta dotyczy…
22.04.2024

Oceń konsultacje społeczne w gminie Opoczno

Szanowni Państwo,Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Opoczno o wypełnienie ankiety, której celem jest badanie…
22.04.2024

Ankieta poziomu identyfikacji mieszkańców z miastem

Szanowni Państwo,Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Opoczna o wypełnienie ankiety, której celem jest badanie poziomu…
mapa
22.02.2024

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zmiana tekstowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej…
żarówka położona na trawie
30.01.2024

Badanie postaw ekologicznych mieszkanców Opoczna

Szanowni Państwo,Zachęcamy do udziału w badaniu, które pozwoli określić jakie z podejmowanych działań ekologicznych w Gminie…
WIDOK
05.01.2024

Ankieta poziomu identyfikacji mieszkańców z miastem

Szanowni Państwo,Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Opoczna o wypełnienie ankiety, której celem jest badanie poziomu…
WIDOK
05.01.2024

Oceń konsultacje społeczne w gminie Opoczno

Szanowni Państwo,Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Opoczno o wypełnienie ankiety, którejcelem jest badanie…
widok
05.01.2024

Ankieta dotycząca jakości życia w mieście

Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, realizowanym w ramach ProgramuRozwój Lokalny. Ankieta dotyczy…
plakat dot. konsulktacji
07.12.2023

Ankieta dla mieszkańców gminy Opoczno dotycząca programu partycypacji społecznej

Szanowni Mieszkańcy,w związku z realizacją projektu, pn. Opoczno 2.0 – nowe otwarcie: Opoczno – bezpieczny ekologicznie…
Miejsca Obsługi Rowerzystów w Gminie Opoczno
03.10.2023

Ankieta monitorująca poziom zadowolenia z nowopowstałej infrastruktury turystycznej w Gminie Opoczno

Gmina Opoczno zakończyła realizację projektu pn.: „BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI ROWERZYSTÓW NA TERENIE GMINY OPOCZNO”. Zadanie…

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców