Regulamin newslettera

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera na stronie www.konsultacje.opoczno.pl zwanego dalej Newsletterem. 
 2. Wydawcą Newslettera jest Urząd Miejski w Opocznie, zwany dalej Urzędem. 
 3. Usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną. 
 4. Newsletter jest wysyłany przez Urząd za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail). 
 5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje dotyczące dotyczące konsultacji w Gminie Opoczno
 6. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie łącznie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.konsultacje.opoczno.pl:
  • wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na w/w stronach serwisu , w tym podanie danych dotyczących Użytkownika w zakresie wskazanym przez Urząd, czyli adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter. 
  •  aktywowanie („kliknięcie”) linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości e-mail na podany w formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Urząd danych osobowych Użytkownika, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od Urzędu zamówionego Newslettera. 
 7. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Urzędu zamówionego Newslettera. 
 8. Zamówienie i korzystanie z Newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Urząd jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od Urzędu zamówionego Newslettera. 
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6, 26-300 Opoczno. 
 10. Urząd przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usługi Newslettera. 
 11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi Newslettera, poprzez wysłanie mejla z adresu użytego przy zapisywaniu się na newsletter z tytułem „Newsletter – rezygnacja” na adres informatyka@um.opoczno.pl. 
 12. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z serwerów i innych zasobów danych Urzędu Miejskiego w Opocznie. Urząd nie gromadzi danych osób, które zrezygnowały z usługi. 
 13. Wszelkie problemy techniczne związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: informatyka@um.opoczno.pl
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu. 
 15. Urząd zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronach Serwisu. 

   

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców